ODBORNÝ PROFIL

Vzdělání:

 • 1997 Magistr fyzioterapie FTVS UK obor funkční hybné poruchy (Praha)
 • 1993,1994 odborné stáže  (kliniky USA, Praha)
 • 1989 Střední zdravotnická škola obor zdravotní sestra (Praha)

Pracovní zkušenosti:

 • od 2010 fyzioterapeut, soukromá praxe Praha 6 - Břevnov
 • 2004-2010 fyzioterapeut, soukromá praxe Praha 5 - Újezd
 • 1997-2004 fyzioterapeut, soukromá praxe Poliklinika na Národní, Praha 1
 • 2002,1997 fyzioterapeut, Unicare Medical Center, Praha 6
 • 1995 fyzioterapeut, dětský stacionář pro děti s DMO, Praha 10
 • 1993-1995 instruktor plavání pro děti s DMO, Praha 10 Juklík
 • 1993, 1994 letní programy pro postižené, Easter Seal Society, USA
 • 1989-1990 sestra v jeslích, Praha 3

Absolvované kurzy, semináře:

 • Koncept Spiraldynamik®
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Brügger metodika (využití therabandů, gymbalů, ergonomie)
 • Joga a její využití ve fyzioterapii
 • Fyzikální terapie při léčbě bolestivých stavů
 • Metodika paní Mojžíšové
 • Reflexní lokomoce dle dr.Vojty
 • Posturální terapie z hlediska různých směrů
 • Senzomotorický trénink
 • Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace
 • Semináře dr.Jandy, doc.Koláře, dr.Lewita

 

Nestátní zdravotnické zařízení v oboru fyzioterapie:

 • osvědčení od MZČR reg.č. 024-0002-5188
 • registrace NZZ v NRPZS vydané MHMP pod č. Z/0608/02

Odborné členství:

UNIFY ČR (Unie fyzioterapeutů České Republiky) www.unify-cr.cz

Jazykové znalosti:

Čeština, Angličtina, (maďarština, ruština)

Certifikáty