Individuelní fyzioterapie pro dospělé

Pečlivé vstupní kineziologické vyšetření a terapeutický plán na míru, Dostatek času a individuelně poskládané procedury,  neurologická onemocnění, ortopedické obtíže, poúrazové stavy, pooperační fyzioterapie včetně péče o jizvu, stavy po zlomeninách, výronech, pohmožděninách svalů, natržených vazů, bolesti zad v souvislosti s výhřezem ploténky (možnost bezoperačního řešení), chronické bolesti (úponové, kloubů apod.) atd.
Podrobnosti

Akutní fyzioterapie

Bez dlouhého čekání na termín (do 24h), bez nutného doporučení lékařem, úleva od akutní bolesti páteře či kloubů, tenzní bolesti hlavy, úrazy svalů a vazů, akutní blokády páteře, (tzv. uskříplý nerv), akutní lumbago, bolestivé rameno atd. Terapie v češtině či angličtině
Podrobnosti

Diagnostika

Zhodnocení funkčních změn pohybového systému a doporučení vhodných přístupů/terapie zahrnující snahu o cílenou nápravu daných změn v pohybovém systému, pohybová analýza (sportovní činnosti, hra na hudební nástroj apod.)
Podrobnosti

Individuální fyzioterapie pro děti od 3let

Vadné držení těla, scoliosy, bolesti zad, plochonoží, porucha osy DKK, nácvik správné motoriky (hrubá i jemná motorika), poúrazové či pooperační stavy, sportovní fyzioterapie, neurologická onemocnění (CKP, LMD) atd., edukace rodičů
Podrobnosti

Preventivní péče – udržující programy

Udržování funkčního stavu pohybového systému, revize cvičení a kontrolní kineziologické vyšetření, kompenzace sedavého zaměstnání a chronického přetěžování sportem či v zaměstnání
Péče o seniory a chronicky nemocné (RS, CMP) v jejich domácím prostředí včetně edukace rodinných příslušníků
Podrobnosti

Skupinové programy pro dospělé

Rehabilitační cvičení pro zdravá záda a klouby, využití prvků z jógy, cvičení s pomůcky,protažení zkrácených a posílení oslabených svalových skupin, optimální aktivace hlubokého stabilizačního systému a s tím spojené odstranění bolesti muskuloskeletálního systému.
Cvičení pro skupiny dle indikace (např. pro těhotné a po porodu, po výměně kyčelního nebo kolenního kloubu apod.)
Podrobnosti

Skupinové programy pro děti

Prevence vadného držení těla, scoliosy, poruchy motoriky, nácvik správného držení těla a správných pohybových návyků (vzorce), nácvik obratnosti, senzomotorika, cvičení formou her (s pomůcky), fyziohraní
Podrobnosti

Skupinové programy pro firmy

Komplexní fyzioterapeutická péče o zaměstnance Vaší firmy, léčba akutních i chronických bolestí pohybového aparátu Vašich zaměstnanců, přednášky, skupinová cvičení i individuální terapii i v anglickém jazyce, preventivní programy pro předcházení vzniku onemocnění pohybového aparátu v důsledku sedavého zaměstnání a nadměrného stresu, ergonomické poradenství a přednášky přímo u vás ve firmě, konzultace možností předcházení vzniku bolestí spojených se sedavým zaměstnáním, služby lze hradit v rámci programů Benefity, Benefity Plus
Podrobnosti